VillaparkCadzandBad.nl Communicatieplatform Noordzee Résidence Cadzand-Bad
West (Zeeuws-) Vlaanderen

West (Zeeuws-) Vlaanderen

Historie 

Als enig deel van Zeeland dat geen eiland is, maar wordt begrensd door Noordzee, Schelde en België, is Zeeuws-Vlaanderen altijd 'een landje apart' geweest. Omdat de historische Vlaamse havensteden Brugge, Gent en Antwerpen sterk afhankelijk waren van de toegang tot de Noordzee via Het Zwin of de Schelde, vormde dit gebied aan de monding van de Schelde, in de afgelopen eeuwen regelmatig het toneel van gewapende twisten. De sporen daarvan zijn nog op veel plaatsen terug te vinden in de aanwezigheid van forten, linies en vestingen (Sluis, Aardenburg, Retranchement)

Met de opkomst van het toerisme heeft dit verstilde stukje, in Nederland gelegen, Vlaanderen, een bijzondere charme te bieden aan de recreant die zich wil ontspannen in ongerepte natuurgebieden, gevarieerde kustrecreatie en een cultuurrijk achterland.

Natuur

Pal op het westelijk grensgebied tussen Nederlands en Belgisch Vlaanderen, bevindt zich het 180 hectare grote beschermde natuurgebied Het Zwin. Het was oorspronkelijk een zeearm die Sluis en Brugge met de Noordzee verbond. Het is een getijdengebied, bestaande uit schorren en slikken, waarbij zout water vanuit de Noordzee door een geul in de duinen het land binnendringt (slufter). Door ontpoldering wordt het Zwingebied momenteel uitgebreid met 120 hectare, waarbij vogelbroedeilanden worden aangelegd en nieuwe fiets- en wandelpaden.

Een vergelijkbaar, maar in omvang kleiner natuurgebied, de Verdronken Zwarte Polder genoemd, bevindt zich ten oosten van het 'Eiland van Cadzand'.

Links: