VillaparkCadzandBad.nl Communicatieplatform Noordzee Résidence Cadzand-Bad
De badplaats Cadzand-Bad

De badplaats Cadzand-Bad

Historie

Als meest zuidelijke badplaats van Nederland, is Cadzand-Bad eind 19e eeuw ontstaan uit het vissersdorpje Cadzand-Haven. Daar werd in 1866 het eerste 'badhuis' gebouwd om de beau-monde van die tijd kennis te laten maken met de geneeskrachtige werking van het zilte zeewater. De echte ontwikkeling tot badplaats startte echter pas in de 50-er jaren van de vorige eeuw, met de bouw van enkele hotels, pensions en campings, waardoor Cadzand-Bad uitgroeide tot een gezellige familiebadplaats met als belangrijkste troeven: rust, ruimte en natuur.

Die ruimte en natuur zijn nog steeds rijk vertegenwoordigd met het aanpalende 180 hectare grote natuurreservaat Het Zwin, het brede strand waar fossiele haaientanden gevonden kunnen worden en een wijds achterland met eeuwenoude polders, boerderijen en dorpjes. 

De naam 'Cadzand' dankt het meer landinwaarts gelegen dorp aan haar middeleeuwse oorsprong en verwijst naar de inpolderingsactiviteiten van Vlaamse monniken, die vanaf het jaar 1100 op het voormalige eiland 'Cadesant' dijkjes ('cades') aanlegden om de vruchtbare slikken in te kunnen polderen. De polders werden in schillen rond het eiland aangelegd, tot dit uiteindelijk onderdeel werd van het vaste land. Daarmee behoort dit gebied tot een van de oudste polderlandschappen van Europa. 

Toekomst

De toenemende behoefte aan hoogwaardige verblijfsrecreatie en de troeven die Cadzand-Bad hierbij te bieden heeft, hebben ertoe geleid dat in 2008 door de gemeente Sluis een ontwikkelingsplan is opgesteld, met toerisme en recreatie als belangrijkste economische pijlers. Onder het motto "Cadzand-Bad: natuurlijk stijlvol!" zijn ambitieuze initiatieven uitgewerkt voor een integrale ontwikkeling van Cadzand-Bad tot een toonaangevende badplaats met een duidelijk onderscheidende en geheel vernieuwde identiteit

Met de oplevering in 2013 van het villapark Noordzee Résidence Cadzand-Bad, werd de eerste realisatie van dit plan een feit. In de architectuur van de villa's en hun landschappelijke inbedding, valt duidelijk de sfeer te herkennen van de stijlvolle 19e eeuwse badsteden Domburg, De Panne en Deauville.

In een volgende fase zal de Boulevard de Wielingen, met als hart het Duinplein, worden gerenoveerd en zullen diverse hotels hun overnachtingscapaciteit fors hebben uitgebreid.

De westzijde van Cadzand-Bad staat volledig in het teken van het maritieme karakter van de badplaats. Een lang gekoesterde wens is in 2017 in vervulling gegaan met de ingebruikname van de nieuwe jachthaven met een capaciteit van circa 125 ligplaatsen. Het 'maritieme balkon' biedt daarbij een aantrekkelijk uitkijkpunt op de jachthaven en op het scheepvaartverkeer op Westerschelde en Noordzee.

In 2014 hebben het Duitse Heilbäder Verband en de European Spas Association (ESPA), Cadzand-Bad de 'bad-status' verleend.

Interessante links