VillaparkCadzandBad.nl Communicatieplatform Noordzee Résidence Cadzand-Bad
In de toekomstige Zwinregio is het heerlijk onthaasten

In de toekomstige Zwinregio is het heerlijk onthaasten

Geplaatst op 19/12/2017 door PZC

OOSTBURG - Over vijftig jaar is de Zwinregio een zogenaamde ‘blue zone’; een rustige, welvarende en gezonde regio. Een ‘onthaastingsgebied’ aan de rand van de Vlaamse stedenzone. Dat voorzien de leden van denktank New Babylon 3 in het toekomstmanifest dat de groep onlangs publiceerde.

Het manifest kwam tot stand na twee jaar lang discussiëren, nadenken en onderzoeken. De stichting, opgericht door de begin dit jaar overleden kunstenaar en filosoof Willem Behr, hield in Cadzand-Bad themabijeenkomsten. Daarbij stond steeds de toekomst van een ‘bouwsteen’ uit de samenleving centraal, zoals economie, onderwijs, mobiliteit en bestuur. Het leidde tot een visie voor de komende vijftig jaar, waarin de streek volgens de manifestschrijvers uitgroeit tot een rustig, maar welvarend gebied, waar mensen heen komen om te ‘onthaasten’, waar deeltijdwonen volstrekt normaal is geworden en waar de landsgrenzen een ondergeschikte rol spelen – veel ontwikkelingen, ook op bestuurlijk vlak, spelen zich af in een Nederlands-Vlaamse ‘Zwinregio’.

Realistisch

Het toekomstbeeld wordt, door middel van tientallen ‘verwachtingen’, gedetailleerd beschreven in het vijftig pagina’s tellende manifest. Het is een realistisch beeld, vindt Jacques le Grand, woordvoerder van New Babylon. “Het ‘wishful thinking’ hebben we vermeden. We hebben ons gericht op hoe we denken dat het toerisme, de landbouw en het mkb zich de komende tijd ontwikkelen. Ontwikkelingen op ander vlak, zoals onderwijs en mobiliteit, vormen de randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn. Die gaan dan eigenlijk als vanzelf mee.” Al houdt ook Le Grand uiteraard een flinke slag om de arm. “We kijken vijftig jaar vooruit. Sommige ontwikkelingen laten zich natuurlijk niet voorspellen, alleen al omdat er nu nog helemaal niets van bestaat.”

Het manifest is daarom een ‘dynamisch document’, verklaart Le Grand. “We gaan het elk jaar bijstellen.” New Babylon gaat ook door met het houden van bijeenkomsten. “We willen zes keer per jaar lezingen en debatten organiseren. Die zijn niet meer gericht op een thema, maar op de ontwikkelingen binnen onze werkgroepen.”

Concreet

Van die werkgroepen, ook ontstaan uit New Babylon, verwacht Le Grand veel. “Een aantal heeft inmiddels concrete ideeen. Zo is bij één van de werkgroepen een Vlaamse instelling aangesloten die plannen heeft voor het vestigen van een horeca-opleiding in West-Zeeuws-Vlaanderen.” Dat is bij uitstek de manier waarop New Babylon wil werken. “Die aansluiting door deskundigen – het liefst uit de sector zelf – vinden we erg belangrijk. Wij zijn inspirator, aanjager. We hoeven geen blijvende vinger in de pap.”

 Een digitale versie van het manifest is aan te vragen via newbabylon3.nl.