VillaparkCadzandBad.nl Communicatieplatform Noordzee Résidence Cadzand-Bad
Zeewater stroomt in 120 hectare grotere Zwin

Zeewater stroomt in 120 hectare grotere Zwin

Geplaatst op 04/02/2019 door Belga

Met de doorbraak van de Internationale Dijk is het Zwin op de Belgisch-Nederlandse grens 120 hectare groter geworden. Die werken waren nodig om de natuurvlakte veiliger, groter en vooral waardevoller te maken. Met de uitbreiding wordt vooral het probleem van de verzanding aangepakt. Er is een nieuwe dijk gebouwd, van 5,6 kilometer lang, tot 70 meter breed en 7 meter hoog. Die moet het hinterland beschermen tegen een 4.000-jarige storm. Tegen de paasvakantie zal er op de dijk gefietst en gewandeld kunnen worden.

Het project om het Zwin uit te breiden, loopt al drie jaar. Er zijn inmiddels grootschalige infrastructuurswerken gebeurd, maar het slotmoment van die werken was de doorbraak van de Internationale Dijk. Een historisch moment, want die dijk werd al in 1872 aangelegd. Na de doorbraak wordt het zwin 333 hectare groot, een uitbreiding van 120 hectare, waarvan 110 op Belgische bodem.

Met de uitbreiding op de Willem Leopoldpolder wordt vooral het probleem van de verzanding aangepakt. Door de verzanding kwam er steeds minder zeewater binnen waardoor de typische slikken en schorren bedreigd werden. De zwinmonding is verdubbeld tot 400 meter, de zwingeul is ruim verdrievoudigd tot 200 meter en beide ingrepen zorgen ervoor dat er tot drie keer meer zeewater kan binnensromen.

Tegelijkertijd is er ook gezorgd voor een meerwaarde voor fauna en flora. Zo is er een extra broedeiland aangelegd, zijn er nu tien poelen voor boomkikkers en zijn er maatregelen genomen om verzilting tegen te gaan. Dat was vooral om de landbouwsector in het nabije hinterland gerust te stellen.

Nu begint het pas, want de 120 hectare wordt nu teruggegeven aan de zee en het is dus uitkijken hoe de natuur zich verder zal ontwikkelen. Het waren onder meer provinciegouverneur Carl Decaluwé en Vlaams minister voor Natuur Joke Schauvliege die met een schop in de hand zorgden voor de doorbraak van de oude dijk.