VillaparkCadzandBad.nl Communicatieplatform Noordzee Résidence Cadzand-Bad
De missie van het communicatieplatform

De missie van het communicatieplatform

Het communicatieplatform heeft als missie om de collectieve belangen van de eigenaren van woningen in het recreatiepark Noordzee Résidence Cadzand-Bad op een zodanige wijze te behartigen, dat de woonomgeving en de leefbaarheid in het park in algemene zin worden bevorderd.