VillaparkCadzandBad.nl Communicatieplatform Noordzee Résidence Cadzand-Bad
Commissies

Commissies

Het bestuur wordt bijgestaan door de volgende commissies:

Deze commissie heeft tot doel de door de penningmeester gevoerde boekhouding te controleren en een oordeel uit te spreken over het gevoerde financiële beleid. Daarnaast kan zij door het bestuur worden belast met bijzondere controleopdrachten van financiële aard.

Doel van deze commissie is om algemene aanbevelingen te doen aan de eigenaren inzake het in technisch en esthetisch opzicht in degelijke staat houden van de woning als geheel, zodat deze conditie bijdraagt aan een optimaal wooncomfort en een lange levensduur.

Het doel van de inkoopcommissie is het bieden van inkoopvoordelen aan de leden van de vereniging door het uitschrijven van collectieve tenders voor de producten en diensten waar eigenaren van huizen op NRCB mee te maken krijgen.

Deze commissie stelt zich tot doel om een effectieve en efficiënte informatieoverdracht te verzorgen van en naar de belangrijkste interne en externe belanghebbenden van de vereniging.

De commissie heeft tot doel om het bestuur desgevraagd te voorzien van juridisch advies en waar nodig additionele ondersteuning te bieden bij juridische procedures die op verzoek van het Communicatieplatform worden gevoerd door externe specialisten.

De commissie heeft tot doel om de positieve uitstraling van de landschappelijke structuren en de bebouwingselementen op het park te bevorderen. Dit doet zij door het actief bewaken van het beeld en de kwaliteit van zowel de algemene (publieke) ruimte als van de privé villa's, inclusief tuinen.