VillaparkCadzandBad.nl Communicatieplatform Noordzee Résidence Cadzand-Bad
Communicatieplatform Noordzee Résidence Cadzand-Bad

Communicatieplatform Noordzee Résidence Cadzand-Bad

Op 16 november 2013, tijdens een in het Ledeltheater in Oostburg gehouden bijeenkomst, hebben 115 eigenaren van vakantievilla's in het recreatiepark Noordzee Résidence Cadzand-Bad besloten tot het oprichten van een belangenvereniging met de volgende doelstelling:

Het behartigen van de collectieve belangen van de eigenaren van vakantievilla's in het recreatiepark Noordzee Résidence Cadzand-Bad en ertoe bijdragen dat recreanten die in het villapark verblijven, de kwalitatief hoogstaande recreatiebeleving ervaren, die hoort bij een 5-sterren locatie.

De vereniging werd bij notariële akte van 9 december 2013 formeel opgericht, bezit volledige rechtsbevoegdheid en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland onder nummer 59397683.

De vereniging telt inmiddels 260 leden, die gezamenlijk 80% van de villa's in het park vertegenwoordigen.